Se metoden förklaras i filmen!

Om CSR

 

CSR är en förkortning på Corporate Social Responsibility. Det handlar om att ta sitt företagsansvar utöver det lagen kräver. Lär dig mer här!

Läs mer

Varför ska du arbeta med CSR?

 

Företag kan ha många olika drivkrafter för att arbeta med CSR. Alltifrån att tillgodose kundkrav, att vara en attraktiv arbetsgivare, att förnya sina produkter och tjänster.

Läs mer

Transparens

 

Transparens är att lyfta fram företagets goda sidor och samtidigt vara öppen med utmaningar. Att beskriva sina utmaningar för intressenterna ger kontroll.

Läs mer