CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden. Läs mer om CSR i de olika flikarna.

    Dela ditt tips

Klicka och dela med dig av ditt bästa CSRtips!