Vad betyder egentligen csr?

CSR har på sista tiden blivit ett modeord som slängs kors och tvärs i företagssammanhang. CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag omsätter sin affärsidé och verksamhet utan att göra avkall på sitt etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Det handlar om att ta ansvar som företagare. länk

Jag har inte råd att jobba med csr.

Eller? Det går att börja smått. Bli mentor för en ungdom. Ge råd till dem som är i behov av det.

Varför ska jag skänka bort mina pengar?

Hjälper du att bygga upp välfärd, välstånd, bidra med bättre värld så kommer din värld bli bättre till slut. Vi måste alla ta ansvar i det samhället som vi har skapat.

Det finns inget i min verksamhet som har med detta att göra.

Har du någonsin blivit tillfrågad av en vän eller familjemedlem om hjälp för att denne var i kris då just din tjänst/produkt kunde hjälpa personen ifråga ur en tvingad situation? = Det finns fler.

Vart ska jag börja, det verkar så komplicerat.

Eller? Det går att börja smått. Bli mentor för en ungdom. Ge råd till dem som är i behov av det.

Kan jag tjäna pengar på csr?

Det går att tjäna pengar på allt. När det kommer till csr är det andra vägar att dra in pengar, tex att använda ditt csr arbete i reklammaterial.

Hur kommer jag igång med mitt csr-arbete?

Du börjar här