Uppdatering 2016:

CSR-tips skapades 2013 av Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola.

Besök gärna uppföljaren till CSR-tips där Företagarna utvecklat en ny kunskapsbank och verktyg för hållbarhet i småföretag: www.foretagarna.se/hallbarhet

CSRtips.se är ursprungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, i samarbete med Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola. Dessa startade projektet med syftet att ta fram en resurseffektiv och enklet metod för småföretagare att arbeta med csr. En förstudie som Region Skåne gjort visade att det fanns ett intresse för csr av företag, sålänge det kunde göras resurseffektiv och enkelt. Metoden är framtagen i samarbete med TEM. Processledningen utfördes av Oxford Research och Artcom.

Under projektperioden träffades ett 30 tal återkommande företagare på nätverksträffar för att diskutera möjligheter om hur csr anpassas till en småföretagare vardag. Varför är det viktigt med CSR och hur kan småföretagare använda detta i sina företag. Frågorna var många. Parallelt med företagarna träffades även föetagsfrämjande organisationer för att redan ut csr-frågan. Hur kan de i sitt dagliga arbeta med företag uppmuntra till csr?

Genom dessa nätverk har vi sedan skapat en csr-metod för småföretagare.

Om företagen

Totalt har 35 personer från 29 företag deltagit i  utbildningsträffarna. 23 personer från 20 olika företag har deltagit i fler än hälften av utbildningsträffarna.

Fördelningen av småföretag som medverkat i projektet stämmer ganska väl överens med fördelningen av alla företag i Sverige  Över 80 procent av alla nya företag 2011 var tjänsteföretag. Andelen småföretagare i Sverige är 99, 6 %. Däremot är drivs de flesta av alla företag av män. Bland småföretagen i projektet är kvinnor alltså överrepresenterade.

 

mah_logo  region_skane foretagarna   EU_loggan