Lyft fram företagets goda sidor

Transparens är att lyfta fram företagets goda sidor och samtidigt vara öppen med utmaningar. Att beskriva sina utmaningar för intressenterna ger kontroll. Ett företag som bara visar upp goda sidor kan verka bra, men kan råka ut för bakslag om intressenterna blir förvånade över utmaningarna. Utan transparens är det inte möjligt för intressenterna att kontrollera verksamheten och att utkräva ansvar. Transparensen får aldrig bli en nackdel utan det är upp till varje företag att välja sin grad av transparens.

När intressenter har identifierats är det dags att föra en dialog med nyckelintressenterna. Dialogen går ut på att ta del av intressenternas syn på CSR och deras förväntningar på företagets CSR-arbete. Dialogen måste präglas av öppenhet och transparens och pågå hela tiden.