CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility.Ansvarsfullt Företagande CSR

Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.

Det viktiga i CSR är inte uppdelningen utan att ta ansvar.

Det upp till dig att identifiera vad ditt företag ska driva för CSR-arbete. EU-kommissionen definierar CSR som:

”Företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället.”

Detta kan tolkas på flera olika sätt med det handlar helt enkelt att som företag ta ansvar för sin påverkan på samhället utöver vad lagen kräver.

Hur företag arbetar med CSR

Det finns flera exempel på hur företag arbetar ansvarsfullt. Max Hamburgerrestauranger har arbetat med CSR-frågor under flera år och har fått uppmärksamhet för det. Till exempel var Max tidiga med koldioxidredovisning när de började skriva olika måltiders koldioxidutsläpp på sina menyer. Genom att redovisa utsläppen visar de sin klimatpåverkan. Ett annat exempel är Scandic Hotels. De arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Scandic och Max är bra exempel på CSR-arbete eftersom insatserna skapar nytta inom företaget och i resten av samhället. Gemensamt är att företagen har en dialog med intressenterna. Det är en förutsättning för ett lyckat arbete med företagsansvar. Det är också tydligt hur CSR-arbetet är integrerat i själva kärnverksamheten. Insatserna är direkt kopplade till företagens produkter.

Se fler exempel under TIPS och om hållbart företagande på Regeringens hemsida HÄR!

För att du ska få hjälp i ditt arbete har vi tagit fram en metod, där du steg för steg närmar dig enn hållbart företagande med hjälp av mallar och andra tips. Klicka dig in på Metoden för att ta del av all information.