Företag kan ha många olika drivkrafter för att arbeta med CSR

Det kan vara alltifrån att tillgodose kundkrav, att vara en attraktiv arbetsgivare, att förnya sina produkter och tjänster, att skapa ett starkare varumärke och långsiktig lönsamhet till att man arbetar med CSR för att det helt enkelt känns rätt.

Att arbeta med CSR handlar inte om välgörenhet eller att donera pengar

Det handlar om att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt mot människor och miljö. Företag skall genom att bedriva sin kärnverksamhet skapa både finansiella och icke finansiella värden för flera än bara ägare och aktieägare. CSR skall alltså integreras som en naturlig del i verksamheten, i företagets affärer och i relationerna till intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, nätverk m.fl. Detta arbete skall leda till en win-win- situation där du som företagare skapar ett mervärde i form av ansvarstagande/CSR som i förlängningen kommer att leda till en ökad betalningsvilja hos kund och därmed till en ökad konkurrenskraft och lönsamhet. I bästa fall resulterar arbetet även i en vidareutveckling av ditt företags affärsmodell där mer hållbarhetsanpassade produkter och tjänster och tillgång till nya marknader står i fokus.

Minskar risker

Ett strukturerat CSR-arbete minskar dessutom risker i verksamheten såsom risk för miljöutsläpp, risk för utarbetad och sjukskriven personal, risk för kränkningar mot mänskliga rättigheter i leverantörsleden, korruptionsrisker m.fl. och skyddar ditt varumärke.

CSR är alltså ett verktyg för säkra ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft samtidigt som du bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vår CSR-metod kommer att ge dig en vägledning i detta spännande arbete.